Week 25 – Installatie werkzaamheden

Kerstboom?

Afgelopen week zou er worden begonnen met metselwerk en dakpannen, echter is men daar niet aan toegekomen, dat zal komende week gaan worden.

Wel is er verder gewerkt aan de kozijnen en dakramen en de voorbereidingen voor de zonnepanelen, en is de installateur begonnen met het aanleggen van enorme lengtes aan groene buizen voor de ventilatie en met de voorbereidingen tot aanleg van elektra etc. Uit de BENG eisen die de overheid stelt (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) volgt dat er een balansventilatie systeem met warmte terugwinning (WTW) geplaatst moet worden. Elke ruimte krijgt dus een inblaas- en een afzuigbuis, de warmte van de afgezogen ‘vieze’ lucht wordt gebruikt om de nieuwe, koude verse lucht van buiten weer wat mee op te warmen. Voordeel is wel dat je in je ramen dus geen tochtende ventilatieroosters meer hebt 🙂 Nadeel is dat ‘even een raampje open’ eigenlijk het subtiele ventilatiesysteem om zeep helpt. Maar ja, de overheid eist het nu eenmaal…

Gelukkig komen die groene buizen allemaal achter de knieschotten en tussen de plafonds en muren 🙂

Week 24 – kozijnen, rachels & randjes

Deze week zijn de kozijnen geplaatst (glas komt later), er is gewerkt aan de dakranden en dakafwerking, en binnen is alles qua muren en wanden gesteld en gefixeerd. Ook is er rachelwerk op de plafonds aangebracht ter voorbereiding van de gipsplaten.

Komende week wordt er gestart met de dakpannen… dat zal een grote verandering zijn! Ook zal er binnen verder worden gewerkt aan de plafonds. De week erna worden de buitenwanden gemetseld. Het tempo blijft onveranderd hoog!

Week 23 – Casco plaatsen

Ik reed dinsdagochtend net voorbij Stiens en toen zag ik in de verte al een grote kraan boven Hallum uitsteken… tijd voor het casco! Het thema van deze week was ‘avanceren’… men zou om 9:00 beginnen met het plaatsen van de diverse panelen, maar toen ik daar om 9:00 was, stonden alle buitenwanden van de benedenverdieping er al. En de rest van de dag ging men in hetzelfde tempo door.

Tegen het einde van de dag stond de hele benedenverdieping er, inclusief binnenwanden en de verdiepingsvloer. En toen ik woensdag na het middaguur kwam kijken, zat het dak er al op… net op tijd voor de regenbuien!

Volgende stappen zijn de kozijnen, dakpannen, installatie en leidingen, metselwerk etc. etc. etc. Er is nog genoeg te doen!

Week 22 – fundering

Deze week was het de beurt aan de fundering. En dat ging in een sneltreinvaart! Maandag is men begonnen met het aanleveren van de bekisting, en het afgraven en uitvlakken van de fundering:

Dinsdag is de bekisting en isolatielaag van Hectar gelegd…

Die middag en woensdag ochtend zijn de riolering- en waterleidingen op hun plek gelegd, en is de wapening aangebracht…

En woensdagmiddag is het beton gestort!

Het beton heeft een nachtje uitgehard, donderdag en vrijdag zijn de stelregels er op geplaatst waar het casco op gemonteerd wordt, en is alvast de stelling er omheen gezet voor het opbouwen van het casco.

A.s. dinsdag en woensdag wordt het casco opgebouwd. Eind volgende week staat er een huis 🙂