Week 21 – koppensnellen

Niet veel actie deze week. Vanmorgen (maandag 23/05/2022) zijn de zogenaamde ‘koppensnellers’ langs geweest om de heipalen op hoogte te maken. Ook is er iets afgegraven. Meer gaat er deze week ook niet gebeuren.

Volgende week is er wel genoeg te doen; a.s. maandag wordt begonnen met het plaatsen van de bekisting voor de (Hectar) fundering incl. alles wat daar aan leidingen in moet. Woensdag zal dan het beton voor de fundering gestort worden.

Week 20 – heien

De eerste week zit er op. Best wel spannend, na zoveel voorbereiding alles uit handen te moeten geven en het aan de professionals over te laten… maar het ging snel en soepel. Einde dinsdagmiddag zaten alle 16 palen er in.

De palen werden eerst voorgeboord, dit om zoveel mogelijk geluidsoverlast en trillingen te voorkomen. Eigenlijk is alleen de laatste paar meter van de paal daadwerkelijk geheid.

De 1e paal werd onder toeziend oog van een afgevaardigde van de gemeente Noard East Fryslân uitgevoerd. Na goedkeuring is de rest van de palen ook geplaatst.

Inmiddels zijn ook de hekken en de bouwkeet geplaatst. Volgende week de boel afgraven, koppensnellen en voorbereiden op het storten van de fundering.

Boren & heien

Vandaag, dinsdag 17 mei 2022, wordt gestart met de hei werkzaamheden, e.e.a zal rond het middaguur beginnen.

Er wordt gewerkt met zgn. ‘woelpalen’, dat wil zeggen dat er eerst voorgeboord wordt, en dat alleen het laatste stukje geheid wordt, dit om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Er zullen 16 palen geplaatst worden.